Những câu tỏ tình hay và ý nghĩa nhất bằng tiếng anh khiến mọi con tim xao xuyến

0

Nếu bạn thích một cô nàng từ lâu, hãy tỏ tình với cô ấy ngay bây giờ nhé. Đừng giấu lòng mình mãi như vậy để rồi một ngày phải hối tiếc vì đã nhút nhát, làm lỡ mất cơ hội sánh bước bên người yêu thương! Hãy đến với những câu tỏ tình bằng tiếng anh hay nhất của chúng tôi giúp bạn có thêm những câu tỏ tình hay nhất để cưa đổ người ấy nhanh nhất nhé.
Những câu tỏ tình hay và ý nghĩa nhất bằng tiếng anh khiến mọi con tim xao xuyến - 1
1. When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you I’ll always be there for you!!
– Khi nhìn lại một điều đau khổ … và em sợ nhìn về phía trước … Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em.

2. What is love? Those who don’t like it call it responsibility. Those who play with it call it a game. Those who don’t have it call it a dream. Those who understand it call it destiny. And me, I call it you.
– Tình yêu là gì? Những người không thích nó thì gọi nó là trách nhiệm. Những người chơi với nó thì gọi nó là một trò chơi. Những người không có nó thì gọi nó là một giấc mơ. Những người hiểu nó thì gọi nó là số phận. Còn anh, anh gọi nó là em.

3. I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.
– Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.

4. There are 12 months a year… 30 days a month… 7 days a week… 24 hours a day… 60 minutes an hour… but only one like you in a lifetime.
– Có 12 tháng một năm… 30 ngày một tháng… 7 ngày một tuần… 24 giờ một ngày… 60 phút một giờ… nhưng chỉ một người như em trong suốt cuộc đời.
Những câu tỏ tình hay và ý nghĩa nhất bằng tiếng anh khiến mọi con tim xao xuyến - 2
5. I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
– Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.

6. There are two reasons why I wake up in the morning: my alarm clock and you.
– Có hai lý do vì sao anh thức dậy vào buổi sáng: đồng hồ báo thức của anh và em.

7. Great minds contain ideas, solutions and reasons; scientific minds contain formulas, theories and figures; my mind contains only you!
– Những bộ óc vĩ đại chứa đựng những ý tưởng, giải pháp và những lý do; những bộ óc khoa học chứa những công thức, lý thuyết và số liệu; tâm trí anh thì chỉ có mình em thôi!

8. Everyday, when God opens the door of Heaven, he saw me and asked: ”What is your wish for today?!” I said: Lord! Please take care of the one reading this message!
– Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: ”Điều ước hôm nay của con là gì?!”. Anh trả lời: Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này!

9. Love can be expressed in many ways. One way I know is to send it across the distance to the person who is reading this.
– Có nhiều cách để biểu lộ tình yêu. Cách mà anh biết là gởi nó vượt ngàn dặm đến cho người đang đọc tin này.
Những câu tỏ tình hay và ý nghĩa nhất bằng tiếng anh khiến mọi con tim xao xuyến - 3
10. If I could change the alphabet, I would put U and I together!
– Nếu anh có thể thay đổi bảng chữ cái, anh sẽ đặt U và I cạnh nhau!

11. You look great today. How did I know? Because you look great everyday.
– Hôm nay trông em tuyệt lắm. Làm sao anh biết ư? Vì ngày nào nhìn em cũng tuyệt vời hết.

12. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.
– Anh từng nghĩ rằng những giấc mơ không trở thành hiện thực, nhưng điều này nhanh chóng thay đổi ngay khi anh nhìn thấy em.

13. I love you with know how, why ,or even from where…
– Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu.

14. Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care!
– Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!
Những câu tỏ tình hay và ý nghĩa nhất bằng tiếng anh khiến mọi con tim xao xuyến - 4
15. 4. I love you like life do you know why? Cause you are my life
– Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính mình, em biết tại sao ko ? Vì em chính là cuộc sống của anh.

16. Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always there! That’s like me, you can’t always see me but I’ always there and you know I’ll Always love you.
– Tình yêu giống như khí trời vậy, ta ko nhìn thấy nhưng ta biết nó luôn ở bên. Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ ko bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em, mãi luôn yêu em.

17. When it hurts to look back. . and you are scared to look ahead . . . look beside I’ll always be there for you.
– Nếu em thấy đau khi nhìn lại phía sau. . . và em sợ phải nhìn về phía trước. . . Hãy nhìn sang bên cạnh anh luôn ở đây bên em.

Trên đây là tuyển tập những câu tỏ tình ý nghĩa nhất. Bạn đã chọn câu tỏ tình nào hay cho chính mình rồi chứ! Hãy gửi lời yêu thương đó đối với nửa ấy của bạn ngay nhé!! Chắc con tim của nửa kia sẽ xao xuyến bồi hồi lắm đấy.

Share.

Leave A Reply