Những câu stt hay và ý nghĩa về cuộc sống trên facebook bằng tiếng anh độc đáo nhất 2015

0

Hôm nay nhungcaunoihay.net xin gửi đến các bạn tuyển tập những câu stt hay, những câu nói ý nghĩa nhất về cuộc sống mà mình sưu tầm được trên mạng xã hội facebook. Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, thì vẫn giữ mãi nụ cười nhé các bạn. Cùng đọc và cảm nhận những câu nói độc đáo nhất 2015 để tìm ra còn đường phía trước mà mình cần phải đi nhé.
Những câu stt hay và ý nghĩa về cuộc sống trên facebook bằng tiếng anh độc đáo nhất 2015 - 1
1. It’s Better to know and be disappointed, than to never know and always wonder!
– Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn!

2. Life is what happens while you are busy making other plans.
– Cuộc sống là điều xảy ra trong khi bạn còn đang bận lên những kế hoạch khác.
___John Lennon___

3. Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.
– Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
___John Lennon___

4. Some people die at 25 and aren’t buried until 75.
– Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn.
___Benjamin Franklin___

Những câu stt hay và ý nghĩa về cuộc sống trên facebook bằng tiếng anh độc đáo nhất 2015 - 2
5. Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
– Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.
___Benjamin Franklin___

6. There is no more fatal blunderer than he who consumes the greater part of his life getting his living.
– Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.
___Henry David Thoreau___

7. Life should not be estimated exclusively by the standard of dollars and cents.
– Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.
___Charles Goodyear___

8. The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. Let us live so that when we come to die even the undertaker will be sorry. Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
– Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả người làm tang lễ cũng thấy tiếc thương. Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.
___Mark Twain___

Những câu stt hay và ý nghĩa về cuộc sống trên facebook bằng tiếng anh độc đáo nhất 2015 - 3
9. Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.
– Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
___Albert Schweitzer___

10. The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away.
– Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.
___William Cowper___

11. The roses of love glad the garden of life.
– Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.
___Lord Byron___

12. May you live as long as you wish and love as long as you live.
– Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.
___Robert A Heinlein___

Những câu stt hay và ý nghĩa về cuộc sống trên facebook bằng tiếng anh độc đáo nhất 2015 - 4
13. The measure of life is not its duration, but its donation.
– Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.
___Peter Marshall___

14. You come into the world with nothing, and the purpose of your life is to make something out of nothing.
– Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.
___Henry Louis Mencken___

15. It is not length of life, but depth of life.
– Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.
___Ralph Waldo Emerson___

16. The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
– Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.
___John Adams___

Những câu stt hay và ý nghĩa về cuộc sống trên facebook bằng tiếng anh độc đáo nhất 2015 - 5
17. To live lightheartedly but not recklessly; to be gay without being boisterous; to be courageous without being bold; to show trust and cheerful resignation without fatalism – this is the art of living.
– Sống vô tư nhưng không khinh suất; vui tươi nhưng không ầm ĩ; can đảm nhưng không liều lĩnh; tin tưởng và vui vẻ cam chịu nhưng không theo thuyết định mệnh – đó là nghệ thuật sống.
___La Fontaine___

18. We are born crying, live complaining, and die disappointed.
– Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.
___Thomas Fuller___

19. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.
– Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.
___Helen Keller___

Những câu stt hay và ý nghĩa về cuộc sống trên facebook bằng tiếng anh độc đáo nhất 2015 - 6
20. If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.
– Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa.
___Eleanor Roosevelt___

Trong cuộc sống đôi khi bạn gặp những khó khắn, những đắn đó suy nghĩ không biết phải làm gì, theo hướng nào, quyết định ra sao nó có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời và cuộc sống sau này của bạn.Những câu nói hay về cuộc sống hi vọng sẽ giúp bạn yêu cuộc sống hơn, có thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua những khó khăn trước mắt. Đôi khi chỉ một câu nói cũng có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người. Bạn có thể xem những câu nói hay, những stt ý nghĩa về cuộc sống” trên đây đây.

Share.

Leave A Reply