Những câu nói hay về tình bạn đẹp thân tri kỷ ý nghĩa nhất bằng tiếng anh

0

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một người bạn thật sự, một người bạn thân, tri kỷ – một người giúp ta sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Hãy trân trọng và giữ gìn trân trọng những người bạn tốt mình đang có nhé! Dưới đây nhungcaunoihay.net chia sẻ những câu nói hay về tình bạn đẹp và ý nghĩa nhất bằng tiếng anh cho các bạn tham khảo!
nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-dep-than-tri-ky-y-nghia-nhat-bang-tieng-anh-1
Khen ngợi tôi, và tôi có thể sẽ không tin bạn.
Chỉ trích tôi, và tôi có thể sẽ không thích bạn.
Tảng lờ tôi, và tôi có thể sẽ không tha thứ cho bạn.
Khuyến khích tôi, và tôi có thể sẽ không quên bạn.
Yêu mến tôi, và tôi có thể sẽ bị buộc phải yêu mến bạn.
Flatter me, and I may not believe you.
Criticize me, and I may not like you.
Ignore me, and I may not forgive you.
Encourage me, and I will not forget you.
Love me and I may be forced to love you.

Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá, vì vậy khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ ràng có ai đó, ở đâu đó đang nghĩ về bạn.
Somewhere there’s someone who dreams of your smile, somewhere there’s someone who finds your presence worthwhile, so when you are lonely, sad and blue, remember there is someone, somewhere thinking of you.

Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.
Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence.

Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới.
To the world you may be just one person, but to one person you may be the world.
nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-dep-than-tri-ky-y-nghia-nhat-bang-tieng-anh-1
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.

Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.
We are all angles with one wing, and we must embrace each other to learn to fly.

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.
Rare as is true love, true friendship is rarer.

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.
Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.

Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.
If you see a friend without a smile; give him one of yours.

Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.
In loneliness, in sickness, in confusion-the mere knowledge of friendship makes it possible to endure, even if the friend is powerless to help. It is enough that they exist. Friendship is not diminished by distance or time, by imprisonment or war, by suffering or silence. It is in these things that it roots most deeply. It is from these things that it flowers.

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.
Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.
nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-dep-than-tri-ky-y-nghia-nhat-bang-tieng-anh-3
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.
Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.

Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.
Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.

Một nụ hôn phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu.
One kiss breaches the distance between friendship and love.

Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.
If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it.

Người bạn thực sự biết điểm yếu của bạn nhưng chỉ cho bạn thấy điểm mạnh; cảm nhận được nỗi sợ của bạn nhưng củng cố niềm tin; thấy được những lo lắng của bạn nhưng giúp bạn giải phóng tinh thần; nhận ra những điều bạn bất lực nhưng nhấn mạnh những điều bạn có thể làm.
A true friend knows your weaknesses but shows you your strengths; feels your fears but fortifies your faith; sees your anxieties but frees your spirit; recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities.
nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-dep-than-tri-ky-y-nghia-nhat-bang-tieng-anh-4
Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,
Be slow in choosing a friend, slower in changing.

Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.
It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.
Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.

Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự hoạn nạn thử thách họ.
Prosperity makes friends and adversity tries them.

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.
The only way to have a friend is to be one.
nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-dep-than-tri-ky-y-nghia-nhat-bang-tieng-anh-5
Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.

Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.

Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.
There is a scarcity of friendship, but not of friends.

Đừng bao giờ giải thích; bạn bè thật sự không cần nó, và kẻ thù đằng nào cũng chẳng tin bạn đâu.
Never explain; your real friends don’t need it, and your enenmys won’t believe you anyways.

Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.
If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.

Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.
A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely.
nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-dep-than-tri-ky-y-nghia-nhat-bang-tieng-anh-6
Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.
Friendships multiply joys and divide griefs.

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.
A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.

Bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn.
The friend is the man who knows all about you, and still likes you.

Cho dù chúng ta đã thay đổi và đều tìm được chỗ của mình trên thế giới này, chúng ta đều biết khi lệ rơi và nụ cười lan tỏa trên gương mặt, chúng ta sẽ đến với nhau, vì dù thế giới điên cuồng này có đưa ta đến đâu, không gì sẽ thay đổi tới mức chúng ta không còn là bạn nữa.
Even though we’ve changed and we’re all finding our own place in the world, we all know that when the tears fall or the smile spreads across our face, we’ll come to each other because no matter where this crazy world takes us, nothing will ever change so much to the point where we’re not all still friends.

Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.
Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.

Những người bạn tốt thật sự khó tìm, khó rời xa và không thể quên.
Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.
nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-dep-than-tri-ky-y-nghia-nhat-bang-tieng-anh-7
Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau.
We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere.

Bạn là người hiểu được quá khứ của ta, tin vào tương lai ta và chấp nhận ta như chính bản thân ta.
A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.

Bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình.
A friend in need is a friend in deed.

Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã.
In order to have friends, you must first be one.

Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.
In my friend, I find a second self.

Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.
It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.
nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-dep-than-tri-ky-y-nghia-nhat-bang-tieng-anh-8
Khoái cảm nhục dục sẽ trôi qua và biến mất, nhưng tình bạn giữa chúng ta, sự tin tưởng lẫn nhau, niềm vui sướng của con tim, sự say mê của tâm hồn, những điều này không tan đi và không thể bị phá hủy.
Sensual pleasure passes and vanishes, but the friendship between us, the mutual confidence, the delight of the heart, the enchantment of the soul, these things do not perish and can never be destroyed.

Hãy gửi cho thằng, con bạn thân, tri kỷ của mình những lời nói hay, xúc tích nhất nhé. Hãy luôn truy cập vào nhungcaunoihay.net để cập nhật những câu nói hay, bất hủ và ý nghĩa nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhungcaunoihay.net!!

Share.

Leave A Reply