Những câu nói hay về cuộc sống hằng ngày ý nghĩa thiết thực với mọi người bằng tiếng anh

0

nhungcaunoihay.net – Mời bạn cùng thưởng thức những câu nói hay về cuộc sống hằng ngày đầy ý nghĩa với mỗi cảm xúc khác nhau mang lại một niềm vui hay nỗi buồn. Vậy chúng ta cùng đọc và cảm nhận ý nghĩa của những câu nói hay về cuốc sống hằng ngày nhé !
nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-hang-ngay-y-nghia-thiet-thuc-voi-moi-nguoi-bang-tieng-anh-1
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.
<Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó>
nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-hang-ngay-y-nghia-thiet-thuc-voi-moi-nguoi-bang-tieng-anh-2
The rain may be falling hard outside
But your smile makes it alright
I’m so glad that you’re my friend
I know our friendship will never end.
<Dù ngoài trời mưa đang rất to Bạn mỉm cười, thế là mưa hóa nhỏ Mình vui lắm khi mình có bạn Tình bạn chúng ta sẽ mãi vững bền>
nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-hang-ngay-y-nghia-thiet-thuc-voi-moi-nguoi-bang-tieng-anh-3
Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.
<Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước>
nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-hang-ngay-y-nghia-thiet-thuc-voi-moi-nguoi-bang-tieng-anh-4
We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.
<Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính>
nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-hang-ngay-y-nghia-thiet-thuc-voi-moi-nguoi-bang-tieng-anh-5
Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me.
<Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn im lặng, sợ rằng ai đó sẽ “cướp” bạn đi mất>
nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-hang-ngay-y-nghia-thiet-thuc-voi-moi-nguoi-bang-tieng-anh-6
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.
<Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi từ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn>
nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-hang-ngay-y-nghia-thiet-thuc-voi-moi-nguoi-bang-tieng-anh-8
I have learned more from my failures than from my success.
<Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi>
nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-hang-ngay-y-nghia-thiet-thuc-voi-moi-nguoi-bang-tieng-anh-9
Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
<Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra>
nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-hang-ngay-y-nghia-thiet-thuc-voi-moi-nguoi-bang-tieng-anh-10
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
<Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết>

Trên đây là những câu nói hay về cuộc sống hằng ngày với những ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống. Vậy bạn hãy đọc và cảm nhận và bày tỏ nỗi niềm và tâm trạng của mình nhé !

Share.

Leave A Reply