Những câu nói hay – danh ngôn ý nghĩa nhất về cuộc sống bằng tiếng anh

0

Tổng hợp tuyển chọn những câu danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống hàng ngày rất ý nghĩa cho những người có tâm trạng buồn, cùng xem và tìm hiểu những câu nói hay nhất nổi tiếng của danh nhân trên thế giới.
Những câu nói hay - danh ngôn ý nghĩa nhất về cuộc sống bằng tiếng anh - 1
1. Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are. ~ Bernice Johnson Reagon
– Những thử thách của cuộc đời không có ý làm tê liệt ta, chúng có ý giúp ta khám phá ra ta là ai.

2. The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.
– Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

3. Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dream. ~ Ashley Smith
– Cuộc sống đầy ắp vẻ đẹp. Hãy để ý nhé. Này con ong lang thang, này đứa trẻ nhỏ, và này những khuôn mặt mỉm cười. Hãy ngửi mùi mưa và cảm nhận làn gió. Hãy sống cho hết tiềm năng, và đấu tranh cho những ước mơ của bạn.

4. Stop sitting there with your hands folded looking on doing nothing. Get into action and live this full and glorious life.
– Đừng ngồi đó mà khoanh tay nhìn ngó. Hãy hành động và sống một cuộc sống huy hoàng và trọn vẹn.
Những câu nói hay - danh ngôn ý nghĩa nhất về cuộc sống bằng tiếng anh - 2
5. Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours. ~ Dale Carnegie
– Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

6. There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means – either may do – the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier. ~ Benjamin Franklin
– Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có – thế nào cũng được – kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.

7. There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself. ~ Henry David Thoreau
Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

8. Yesterday is but a vision, and tomorrow is only a dream. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a dream of hope. ~ Khuyết danh
– Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.
Những câu nói hay - danh ngôn ý nghĩa nhất về cuộc sống bằng tiếng anh - 3
9. If happiness could be brought, few of us could pay the price. ~ Khuyết danh
– Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

10. What good is money if it can’t buy happiness? ~ Agatha Christie
– Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

11. When I hear somebody sigh, “Life is hard”, I am always tempted to ask, “Compared to what?” ~ Sydney J. Harris
– Khi tôi nghe ai đó thở dài: “Cuộc sống thật khắc nghiệt”, tôi luôn rất muốn hỏi: “So sánh với cái gì”

12. Money has never made man happy, nor will it, there is nothing in its nature to produce happiness. The more of it one has the more one wants. ~ Benjamin Franklin
– Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu càng muốn nó nhiều bấy nhiêu.
Những câu nói hay - danh ngôn ý nghĩa nhất về cuộc sống bằng tiếng anh - 4
13. Men kick friendship around like a football and it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it falls to pieces. ~ ANN MORROW LINDBERGH.
– Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ. Đàn bà nâng niu tình bạn như thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành.

14. People’s lives change. To keep all your old friends is like keeping all your old clothes – pretty soon your closet is so jammed and everything so crushed you can’t find anything to wear. Help these friends when they need you, bless the happy times when you meant a lot to each other, but try not to feel guilty if new people mean more to you, now.
– Cuộc sống của người ta thay đổi. Để giữ tất cả bạn cũ của mình cũng giống như giữ lại tất cả quần áo cũ – chẳng mấy chốc tủ quần áo sẽ chật cứng và mọi thứ sẽ bị nhàu nát đến nỗi bạn khó tìm thấy đồ để mặc. Hãy giúp đỡ những người bạn này khi họ cần ta, quý những khoảnh khắc hạnh phúc khi mình và bạn có ý nghĩa rất nhiều với nhau, nhưng cố gắng đừng cảm thấy mình có lỗi nếu bây giờ những người bạn mới có ý nghĩa nhiều hơn đối với mình.

15. Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose. ~ JEHYI HSIEH.
– Cuộc sống một phần là những gì chúng ta làm nên, và một phần được làm nên bởi những người bạn ta chọn làm bạn.

16. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. ~ ALBERT SCHWEITZER
– Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
Những câu nói hay - danh ngôn ý nghĩa nhất về cuộc sống bằng tiếng anh - 5
17. But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads? ~ ALBERT CAMUS
– Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?

18. You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them. ~ ALBERT CAMUS
– Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

19. Fiendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.
– Tình bạn không thể vay mượn. Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn.

20. Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty. ~ HENRI FREDERIC AMIEL
– Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

Cuộc sống của bạn cũng như của mình không phải lúc nào cũng bằng phẳng, sẽ có lúc này lúc kia. Hy vọng rằng những câu danh ngôn hay nhất về cuộc sống này sẽ giúp bạn tích góp thêm kinh nghiệm sống cho riêng mình nhé. Chúc các bạn thành công!

Share.

Leave A Reply