Danh ngôn về giá trị

Cỏ dại là gì? Một loại cây mà phẩm chất tốt chưa bao giờ được khám phá. What is a weed? A plant whose virtues have never been discovered. Ralph Waldo Emerson Vấn đề với cuộc đua mở kinh doanh trên Internet không phải là việc quá nhiều người mở công ty; đó là việc quá nhiều người không theo đuổi đến cùng. Đó là điều có...
0 comment

Danh ngôn về giao tiếp

Cuộc trò chuyện giữa Adam và Eve hẳn đôi lúc gặp khó khăn, bởi họ chẳng có ai để nói về cả. Conversation between Adam and Eve must have been difficult at times because they had nobody to talk about. Agnes Repplier Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nếu bạn sẵn sàng nhọc công vì...
0 comment

Danh ngôn về gia đình

Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng Bạn không thể lừa mẹ. You can fool some of the people all of the time, and You can fool all of the people some of the time, but You can’t fool mom. Khuyết danh Nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời: điều cốt lõi...
0 comment

Những câu danh ngôn cổ phần 5

Sức hút của sinh mệnh nằm ở chỗ mãi mãi không biến mất. Trong đêm đen nháy mắt lại đến bình minh. Một năm 4 mùa luân phiên, tại sao phải cất tiếng hót buồn bã? Một mùa xuân trôi qua, mùa xuân mới lại sắp đến! Con người không nhìn thấy hư vô che phủ mình, cũng không nhìn thấy vô cùng nuốt mất mình Tự khiêm người...
0 comment

Những câu danh ngôn cổ phần 4

Đem họa phước mà răn dọa là khiến người ta sợ. Đem lý lẽ mà răn dụ là khiến người ta tin Dùng tâm lý mà giác ngộ là khiến người ta vui lòng mà nghe theo. Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng. Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui thuận tiện cho xác thịt...
0 comment

Những câu danh ngôn cổ phần 3

Việc sắp xảy ra mà ngăn được, việc đang xảy ra mà cứu được, đó là quyền biến. Chưa có việc mà biết việc sắp đến, mới có việc mà biết được việc sau, có tài năng. Định việc mà biết việc xảy ra thế này, thế nọ, như vậy là biết lo xa. Người như thế là người có kiến thức rộng rãi. Tâm phải rộng...
0 comment

Những câu danh ngôn cổ phần 2

Ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách quá thì mất. Việc mà thung dung thì có ý vị. Người mà thung dung thì sống lâu. Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở. Muốn biết người phải nghe họ nói. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng. Gỗ...
0 comment

Những câu danh ngôn cổ phần 1

Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi. Kẻ có tính hay nghi ngờ đừng chớ cùng họ lo toan việc lớn. Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị. Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở. Người...
0 comment